Linux Mint 15 - Python3 - sve

Pošto sam prošao patnju sređivanja python3 paketa (nadam se da su svi prisutni), za sve ljubitelje komandne linije, evo opcije za copy/paste.
Naravno za Linux Mint 15 (Olivia).


Ako koristite standardni apt:
sudo apt-get install idle-python3.3 libpython3-all-dbg libpython3-all-dev libpython3-dbg libpython3-dev libpython3-stdlib libpython3.3 libpython3.3-dbg libpython3.3-dev libpython3.3-minimal libpython3.3-stdlib libpython3.3-testsuite postgresql-plpython3-9.1 python-bsddb3-doc python-cxx-dev python-dbus-dev python-dbus-doc python-six python3 python3-all python3-all-dbg python3-all-dev python3-apport python3-apt python3-apt-dbg python3-aptdaemon python3-aptdaemon.gtk3widgets python3-aptdaemon.pkcompat python3-aptdaemon.test python3-brlapi python3-bsddb3 python3-bsddb3-dbg python3-cairo python3-cairo-dev python3-cairo-doc python3-chardet python3-commandnotfound python3-crypto python3-crypto-dbg python3-cxx-dev python3-dbg python3-dbus python3-dbus-dbg python3-dbus.mainloop.qt python3-dbus.mainloop.qt-dbg python3-debian python3-defer python3-dev python3-dirspec python3-distupgrade python3-distutils-extra python3-doc python3-docutils python3-examples python3-gdbm python3-gdbm-dbg python3-germinate python3-gi python3-gi-cairo python3-gi-dbg python3-gpgme python3-gpgme-dbg python3-httplib2 python3-imaging python3-imaging-dbg python3-imaging-sane python3-imaging-sane-dbg python3-imaging-tk python3-imaging-tk-dbg python3-jinja2 python3-jinja2-dbg python3-lazr.uri python3-libapparmor python3-logilab-common  python3-louis python3-lxml python3-lxml-dbg python3-magic python3-markupsafe python3-markupsafe-dbg python3-minimal python3-mock python3-newt python3-newt-dbg python3-nose python3-numpy python3-numpy-dbg python3-oauthlib python3-oneconf python3-openssl python3-openssl-dbg python3-pam python3-pam-dbg python3-piston-mini-client python3-pkg-resources python3-polib python3-problem-report  python3-psycopg2 python3-psycopg2-dbg python3-py python3-pyatspi python3-pycurl python3-pycurl-dbg python3-pygments python3-pyicu python3-pyicu-dbg python3-pyinotify python3-pylibacl python3-pylibacl-dbg python3-pyqt4 python3-pyqt4-dbg python3-pyqt4.phonon python3-pyqt4.phonon-dbg python3-pyqt4.qtopengl python3-pyqt4.qtopengl-dbg python3-pyqt4.qtsql python3-pyqt4.qtsql-dbg python3-pytest python3-pyudev python3-pyxattr python3-pyxattr-dbg python3-requests python3-roman python3-setuptools python3-sip python3-sip-dbg python3-sip-dev python3-six python3-software-properties python3-speechd python3-sqlalchemy python3-testtools python3-tk python3-tk-dbg python3-tz python3-uno python3-update-manager python3-urllib3 python3-virtkey python3-xdg python3-xkit python3-yaml python3-yaml-dbg python3-zope.interface python3-zope.interface-dbg python3.3 python3.3-dbg python3.3-dev python3.3-doc python3.3-examples python3.3-minimal python3-pyopencl diveintopython3 html2markdown libpyside-py3-1.1 libshiboken-py3-1.1 python-apipkg python-d2to1 python-fudge-doc python-llfuse-doc python-pyfits python-sunlight-doc python-validictory-doc python3-amqplib python3-anyjson python3-authres python3-beaker python3-bitarray python3-bs4 python3-cairosvg python3-cffi python3-cffi-dbg python3-circuits python3-columbus python3-cracklib python3-cssutils python3-cups python3-cxx python3-d2to1 python3-dateutil python3-dbusmock python3-debtagshw python3-decorator python3-dexml python3-distro-info python3-dkim python3-dns python3-dnspython python3-doit python3-drizzle python3-drizzle-dbg python3-easygui python3-enchant python3-epr python3-epr-dbg python3-feedparser python3-flexmock python3-flufl.bounce python3-flufl.enum python3-flufl.i18n python3-flufl.lock python3-flufl.password python3-fudge python3-gearman.libgearman python3-gnupg python3-gtkspellcheck python3-hamcrest python3-html2text python3-iowait python3-ipaddr python3-ipy python3-isodate python3-jsonschema python3-keyring python3-kyotocabinet python3-kyotocabinet-dbg python3-lepl python3-leveldb python3-llfuse python3-llfuse-dbg python3-logilab-astng python3-lxc python3-mako python3-markdown python3-markups python3-matplotlib python3-matplotlib-dbg python3-mdp python3-morse-simulator python3-mpi4py python3-mpi4py-dbg python3-mpmath python3-netaddr python3-networkx python3-notify2 python3-objgraph python3-pandas python3-pandas python3-passlib python3-pbs python3-pgpdump python3-pip python3-pipeline python3-ply python3-postgresql python3-prettytable python3-psutil python3-pyasn1 python3-pyatspi2 python3-pyaudio python3-pycangjie python3-pycparser python3-pyfits python3-pykde4 python3-pykde4 python3-pylast python3-pyparsing python3-pyqt4.qsci python3-pyshp python3-pyside python3-pyside.phonon python3-pyside.qtcore python3-pyside.qtdeclarative python3-pyside.qtgui python3-pyside.qthelp python3-pyside.qtnetwork python3-pyside.qtopengl python3-pyside.qtscript python3-pyside.qtsql python3-pyside.qtsvg python3-pyside.qttest python3-pyside.qtuitools python3-pyside.qtwebkit python3-pyside.qtxml python3-pytools python3-regex python3-regex-dbg python3-scipy python3-scipy-dbg python3-secretstorage python3-serial python3-setuptools-git python3-simplegeneric python3-simpy python3-sleekxmpp python3-slimmer python3-smbc python3-spf python3-sphinx python3-stdnum python3-stemmer python3-stemmer-dbg python3-stsci.distutils python3-subnettree python3-subunit python3-sunlight python3-svipc python3-tempita python3-tornado python3-twisted-experimental python3-unidecode python3-urwid python3-uwsgidecorators python3-validictory python3-wadllib python3-ws4py python3-yapsy python3-zmq python3-zmq-dbg python3-zope.event python3-zope.exceptions python3-zope.fixers python3-zope.testrunner spf-tools-python uwsgi-plugin-pyerl-python3 uwsgi-plugin-python3

Za one koji koriste apt-fast:
sudo apt-fast install idle-python3.3 libpython3-all-dbg libpython3-all-dev libpython3-dbg libpython3-dev libpython3-stdlib libpython3.3 libpython3.3-dbg libpython3.3-dev libpython3.3-minimal libpython3.3-stdlib libpython3.3-testsuite postgresql-plpython3-9.1 python-bsddb3-doc python-cxx-dev python-dbus-dev python-dbus-doc python-six python3 python3-all python3-all-dbg python3-all-dev python3-apport python3-apt python3-apt-dbg python3-aptdaemon python3-aptdaemon.gtk3widgets python3-aptdaemon.pkcompat python3-aptdaemon.test python3-brlapi python3-bsddb3 python3-bsddb3-dbg python3-cairo python3-cairo-dev python3-cairo-doc python3-chardet python3-commandnotfound python3-crypto python3-crypto-dbg python3-cxx-dev python3-dbg python3-dbus python3-dbus-dbg python3-dbus.mainloop.qt python3-dbus.mainloop.qt-dbg python3-debian python3-defer python3-dev python3-dirspec python3-distupgrade python3-distutils-extra python3-doc python3-docutils python3-examples python3-gdbm python3-gdbm-dbg python3-germinate python3-gi python3-gi-cairo python3-gi-dbg python3-gpgme python3-gpgme-dbg python3-httplib2 python3-imaging python3-imaging-dbg python3-imaging-sane python3-imaging-sane-dbg python3-imaging-tk python3-imaging-tk-dbg python3-jinja2 python3-jinja2-dbg python3-lazr.uri python3-libapparmor python3-logilab-common  python3-louis python3-lxml python3-lxml-dbg python3-magic python3-markupsafe python3-markupsafe-dbg python3-minimal python3-mock python3-newt python3-newt-dbg python3-nose python3-numpy python3-numpy-dbg python3-oauthlib python3-oneconf python3-openssl python3-openssl-dbg python3-pam python3-pam-dbg python3-piston-mini-client python3-pkg-resources python3-polib python3-problem-report  python3-psycopg2 python3-psycopg2-dbg python3-py python3-pyatspi python3-pycurl python3-pycurl-dbg python3-pygments python3-pyicu python3-pyicu-dbg python3-pyinotify python3-pylibacl python3-pylibacl-dbg python3-pyqt4 python3-pyqt4-dbg python3-pyqt4.phonon python3-pyqt4.phonon-dbg python3-pyqt4.qtopengl python3-pyqt4.qtopengl-dbg python3-pyqt4.qtsql python3-pyqt4.qtsql-dbg python3-pytest python3-pyudev python3-pyxattr python3-pyxattr-dbg python3-requests python3-roman python3-setuptools python3-sip python3-sip-dbg python3-sip-dev python3-six python3-software-properties python3-speechd python3-sqlalchemy python3-testtools python3-tk python3-tk-dbg python3-tz python3-uno python3-update-manager python3-urllib3 python3-virtkey python3-xdg python3-xkit python3-yaml python3-yaml-dbg python3-zope.interface python3-zope.interface-dbg python3.3 python3.3-dbg python3.3-dev python3.3-doc python3.3-examples python3.3-minimal python3-pyopencl diveintopython3 html2markdown libpyside-py3-1.1 libshiboken-py3-1.1 python-apipkg python-d2to1 python-fudge-doc python-llfuse-doc python-pyfits python-sunlight-doc python-validictory-doc python3-amqplib python3-anyjson python3-authres python3-beaker python3-bitarray python3-bs4 python3-cairosvg python3-cffi python3-cffi-dbg python3-circuits python3-columbus python3-cracklib python3-cssutils python3-cups python3-cxx python3-d2to1 python3-dateutil python3-dbusmock python3-debtagshw python3-decorator python3-dexml python3-distro-info python3-dkim python3-dns python3-dnspython python3-doit python3-drizzle python3-drizzle-dbg python3-easygui python3-enchant python3-epr python3-epr-dbg python3-feedparser python3-flexmock python3-flufl.bounce python3-flufl.enum python3-flufl.i18n python3-flufl.lock python3-flufl.password python3-fudge python3-gearman.libgearman python3-gnupg python3-gtkspellcheck python3-hamcrest python3-html2text python3-iowait python3-ipaddr python3-ipy python3-isodate python3-jsonschema python3-keyring python3-kyotocabinet python3-kyotocabinet-dbg python3-lepl python3-leveldb python3-llfuse python3-llfuse-dbg python3-logilab-astng python3-lxc python3-mako python3-markdown python3-markups python3-matplotlib python3-matplotlib-dbg python3-mdp python3-morse-simulator python3-mpi4py python3-mpi4py-dbg python3-mpmath python3-netaddr python3-networkx python3-notify2 python3-objgraph python3-pandas python3-pandas python3-passlib python3-pbs python3-pgpdump python3-pip python3-pipeline python3-ply python3-postgresql python3-prettytable python3-psutil python3-pyasn1 python3-pyatspi2 python3-pyaudio python3-pycangjie python3-pycparser python3-pyfits python3-pykde4 python3-pykde4 python3-pylast python3-pyparsing python3-pyqt4.qsci python3-pyshp python3-pyside python3-pyside.phonon python3-pyside.qtcore python3-pyside.qtdeclarative python3-pyside.qtgui python3-pyside.qthelp python3-pyside.qtnetwork python3-pyside.qtopengl python3-pyside.qtscript python3-pyside.qtsql python3-pyside.qtsvg python3-pyside.qttest python3-pyside.qtuitools python3-pyside.qtwebkit python3-pyside.qtxml python3-pytools python3-regex python3-regex-dbg python3-scipy python3-scipy-dbg python3-secretstorage python3-serial python3-setuptools-git python3-simplegeneric python3-simpy python3-sleekxmpp python3-slimmer python3-smbc python3-spf python3-sphinx python3-stdnum python3-stemmer python3-stemmer-dbg python3-stsci.distutils python3-subnettree python3-subunit python3-sunlight python3-svipc python3-tempita python3-tornado python3-twisted-experimental python3-unidecode python3-urwid python3-uwsgidecorators python3-validictory python3-wadllib python3-ws4py python3-yapsy python3-zmq python3-zmq-dbg python3-zope.event python3-zope.exceptions python3-zope.fixers python3-zope.testrunner spf-tools-python uwsgi-plugin-pyerl-python3 uwsgi-plugin-python3

Comments

Popular Posts