Skip to main content

Posts

Featured

Internet pretraga za 5 minuta

web čitač
definicija: Web Čitač (eng. Web browser) je klijent program za rad sa www (World Wide Web) internet servisom/protokolom.
Danas postoji gomila web čitača, postoje čitači za specifične platforme poput Microsoft Internet Explorer-a i Apple Safari-a, kao i multiplatformski među kojima su najpoznatiji Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox i Opera.
Postoje i pretraživači koji Vam pod određenim okolnostima garantuju i apsolutnu anonimnost, kao što je Tor, zasnovan na Mozilla Gecko Engine-u.

web pretraživač
definicija: Web pretraživač (eng. Web Search Engine) je web aplikacija koja na osnovu unetih parametara vraća veze prema indeksiranim web stranama koje sadrže traženi termin.
Postoje stotine web pretraživača na internetu, neki su javno dostupni, dok postoje i pretraživači kojima mogu da pristupe samo određene interesne grupe. Takođe postoje pretraživači koji su se specijalizovali za određene zadatke i postoje internet pretraživači koji vrše višedimenzionalne pretrage.
Najpoznatiji pre…

Latest posts

Linux Mint 15 - Python3 - sve

SVN Server (Subversion) 2. deo

SVN Server (Subversion) 1. deo