Skip to main content

Internet pretraga za 5 minuta

web čitač

definicija:
Web Čitač (eng. Web browser) je klijent program za rad sa www (World Wide Web) internet servisom/protokolom.

Danas postoji gomila web čitača, postoje čitači za specifične platforme poput Microsoft Internet Explorer-a i Apple Safari-a, kao i multiplatformski među kojima su najpoznatiji Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox i Opera.

Postoje i pretraživači koji Vam pod određenim okolnostima garantuju i apsolutnu anonimnost, kao što je Tor, zasnovan na Mozilla Gecko Engine-u.

web pretraživač

definicija:
Web pretraživač (eng. Web Search Engine) je web aplikacija koja na osnovu unetih parametara vraća veze prema indeksiranim web stranama koje sadrže traženi termin.

Postoje stotine web pretraživača na internetu, neki su javno dostupni, dok postoje i pretraživači kojima mogu da pristupe samo određene interesne grupe. Takođe postoje pretraživači koji su se specijalizovali za određene zadatke i postoje internet pretraživači koji vrše višedimenzionalne pretrage.

Najpoznatiji pretraživači su Bing, Yahoo i svakako Google. Međutim danas postaju sve popularniji i pretraživači sa specifičnim regionalnim ili tipskim uslugama, kao što su Yandex, Badu i DuckDuckGo.

Pretraživač DuckDuckGo Vam nudi anonimnost u pretrazi, na taj način što njegovi serveri umesto vas upućuju zahteve za pretragu velikim web engine-ima, a Vama servira nazad rezultate pretrage. Ova usluga nudi prevashodno rezultate pretraživača Yandex upoređene sa Google i Bing rezultatima.

DuckDuck Vam nudi trikove za pretragu u smeru da upišete skup znakova ispred termina koji tražite i dobićete specifične rezultate. Evo tabele sa pojedinim opcijama.

!a 
Pretražuje amazon 

!w 
Pretražuje wikipediju 

!facebook 
Pretražuje facebook 

!yt 
Pretražuje youtube 

!goog 
Pretražuje pomoću Google-a 

!b 
Pretražuje pomoću Binga-a 

!yv 
Pretražuje pomoću Yahoo-a 

DuckDuckGo ove opcije zove !Bangs i postoje doslovno na hiljade bangova, kao i mogućnost da kreirate svoj, a svi se upotrebljavaju na isti način.

Današnji pretraživači Vam nude razne pretrage, mapa, sajtova, termina, baza znanja itd. Ali ipak, pričati o pretrazi, a ne spomenuti Google, bio bi pravi presedan.

Sve ovakve i slične opcije, kao i mnogo više sadrži ne zvanični kralj pretrage, a svakako lider u indeksiranju Google.

Kao napomenu moram Vam naglasiti da će mo mi na ovom predavanju samo „okrznuti“ more opcija pretraživanja, koje google podržava. Mnoge ove opcije su preuzete od konkurencije, dok su druge tvorevina samoga google-a. Sa rezervom mogu reći da Google sadrži sve konkurenstke opcije pretrage i mnoštvo sebi specifičnih, ali ono što ga ne osporivo čini kraljem pretrage je količina indeksiranih podataka koje čuva na svojim serverima.

google napredna pretraga

Da bi tražili tačno određeni termin ili citat potrebno je staviti termin/e između navodnika, naprimer „termi za pretragu“.

Ako reči ne stavimo pod navodnike smatra se da dodajemo termine za pretragu, tj. isto bi postigli pisanjem na sledeći način termin1+termin2+termin3 ili termin1 termin2 termin3 .

Google dozvoljava upotrebu džokera u prva dva tipa pretrage, džoker je znak * i može zameniti jedan znak ili skup znakova (reč), može se upotrebiti i više puta (jedno za drugim ili između drugih termina), ali sa povećanjem broja džokera opada preciznost pretrage, primer „Dišem * postojim.“ .

Kao što možemo dodavati, tako možemo i oduzimati termine i web stranu (naravno uz obaveznu naznaku site:) iz pretrage naravno pomoću znaka -, primer Jaguar -car .

Da pronađemo samsung fotoaparat koji košta 400€ treba da upišemo primer samsung camera €400 .

Da pronađemo samsung aparate sa cenom između 150 i 600€ upisaćemo primer samsung cameras €150..€600 .

Za konveziju između novčanića ili veličina potrebno je da ukucamo veličinu za pretvaranje pa reč in i jedinicu u koji želimo da je pretvorimo, primer 20cm in inches .

Da pretražite tagove socialnih grupa upišite @ ispred termina, primer @googler .

Da pretražite heštagove ukucajte znak hashtag ispred termina, primer #izbori2015 .

Znak + možemo upotrebiti za pretragu google+ grupa, naravno upisivanjem ispred traženog termina, primer +Računovodstvo .

Ako želite da pretražite određeni termin na određenoj web strani kucajte posle termina site: i naziv sajta, primer obrazac OP site:racunovodstvo.co.rs .

Da pronađete definiciju određenog termina ukucajte define: pre termina, primer define:web pretraživač.

Da proverite vremenske uslove kucajte weather: pa naziv zone ili mesta zakoje želite informaciju, primer weather:Novi Bečej .

Da proverite vremensu zonu i vreme ukucajte time: i naziv mesta ili zone, primer time:Novi Bečej .

Da pokrenete štopericu (obrojavanje) ukucajte time i opsino iznos vremena, primer timer: 20 minutes 5 seconds .

Da pronađete sve sinonime stavite znak tilda ~ ispred termina, primer onlajn marketing ~menadžer .

Da pronađete fajl sa određenim nazivom ukucajte file: pa naziv fajla, primer file:online marketing .

Da pronađete fajl određenog formata ukucajte filetype: i vrstu fajla posle unetog termina, primer onlajn marketing filetype:ppt .

Da pronađete određeni let ukucajte šifru leta u pretraživač.

Da pronađete vrednost i informacije vezane za berzanske akcije određene firme ukucajte u pretraživač tačnu oznaku akcije.

Pretrage omogućuju i povezivanja pomoću operatora i/ili jednostavno unesite OR ili AND između dva tražena termina za pretragu, u zavisnosti da li želite da se uključuju ili isključuju.

Da izračunate nešto jednostavno ukucajte potreban račun u pretraživač i dobićete željeni rezultat, čak štaviše, u formule možete ubaciti razne matematičke i fizičke konstante po nazivu, a računar će uvrstiti njihove vrednosti bez potrebe da ih znate napamet, primer 3*Pi .

Postoje i specifične pretrage, možete na primer uvući sliku sa vašeg računara u okvir pretrage i dobićete rezultate gde se sve slika pojavljuje, ko je autor i slično. Ako pak kliknete na sličicu mikrofona možete da izgovorite termin za pretragu.

I još koja zanimljivost, ako kao termin za pretragu date glasom zadate flip a coin odigraćete pismo glava sa novčićem, ili ako ukucate atari breakout kod pretrage slika odigraćete zabavnu igricu.

Comments

Popular posts from this blog

SVN Server (Subversion) 1. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System - VCS) Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion.
Prvi deo objašnjava osnovne koncepte i potrebne komponente za rad servera. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu...).
Ovaj tutorijal se bavi realizacijom subversion servera preko https protokola. Prednost ovakve postavke je u činjenici da se preko zaštićenog kanala bezbedno može pristupiti repozitorijumu uz pomoć svn klijenta (i grafičkog i iz terminala) ili web čitača.

Korak 1 - Instalacija sertifikata
Za instalaciju openssl komponente potrebno je uneti sledeći niz komandi u terminalnu.
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install openssl
Za kreiranje ključa u terminalu ukucajte:
openssl genrsa -des3 -out server.key 2048
sada možete uneti svoju lozinku i potvrditi je (minimum 4 karate…

SVN Server (Subversion) 2. deo

Apache Subversion (ili Subversion) je softver otvorenog koda sa osnovnom namenom kontrole verzije (Version Control System - VCS) Za sve entuzijaste preporučujem posetu stranici projekta Apache Subversion.
Drugi deo objašnjava samu instalaciju svn servera i osnovne koncepte rada sa istim. Primeri su u potpunosti kompatibilni sa Debian platformom, a rađeni su za Ubuntu i njegove derivate (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu...). Ovaj tutorijal se bavi realizacijom subversion servera preko https protokola. Prednost ovakve postavke je u činjenici da se preko zaštićenog kanala bezbedno može pristupiti repozitorijumu uz pomoć svn klijenta (i grafičkog i iz terminala) ili web čitača.

Korak 3 - Instalacija SVN servera
Potrebno je prvo da instaliramo svn server uz pomoć naredbi komandne linije.
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install subversion libapache2-svn
Zatim je pre svega potrebno da kreiramo osnovni direktorijum za repozitorijume u koji ćemo staviti naše projekte i naravno dodeli…